Workshop i farekartlegging for vannverk

Farekartlegging gjennomføres for å sikre produksjon av trygt drikkevann. For hver fare som identifiseres skal det iverksettes tiltak som hindrer disse i å oppstå eller redusere sannsynligheten for det. Bestemmelsen om farekartlegging og farehåndtering er sentral i Drikkevannsforskriften.

Viktig med sterilt utstyr for å unngå forurensning av prøver. Her brennes filter før filtrering av vannprøve2

På denne workshopen har vi en praktisk tilnærming til arbeidet, og du jobber med din egen dokumentasjon underveis. Slik utvikles kunnskapen om systemarbeid generelt og farekartlegging spesielt. Ved workshoppens slutt har du fått jobbet med  farekartleggingen for vannverket ditt, og har en kompetanseplattform å bygge videre på. 

Ved å delta på vår workshop får du

 • Nyttige verktøy
 • Arbeide med egne problemstillinger
 • Lære av andres erfaringer
 • Diskutere løsninger/utfordringer 

Tema

 • Drikkevannsforskriftens krav til farekartlegging
 • Farekartlegging trinn for trinn
 • Hvor starter farekartleggingen
 • Avgrensninger
 • Verktøy for farekartlegging
 • Revisjon
 • Gruppeoppgaver

Foreleser

Kathrine Rødsjø, Daglig leder v/Sikker Mat AS

Målgruppe

Alle som er ansvarlig for trygt drikkevann og alle som jobber med farekartlegging, både private- og offentlige vannverk.

Dato

Onsdag 21. april

Kl 09.00-15.30

Deltakeravgift

Kr 4800,- inkludert kompendium, maler, lunsj og forfriskninger i pauser

Påmeldingsfrist

Torsdag 1. april

Påmelding

/pamelding

Sted

Trondheim, Landbruksveien 5, LabTjenester AS

Etter denne workshopen er det mulighet for oppfølging for de som ønsker det.