Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av næringsmidler og mat  ›  Vibrio

Vibrio

Vi tilbyr analyse av Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus og Vibrio alginolyticus. Både kvalitativ og kvantitativ bestemmelse.

oppveiing av prøve

Analyse av Vibrio er aktuelt ved mikrobiologisk kontroll av næringsmidler, spesielt skalldyr, krepsdyr og fisk. Vi tilbyr akkreditert analyse av sykdomsfremkallende Vibrio arter i næringsmidler henhold til NMKL 156.

 • Bestemmelse av disse vibriotypene: Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus og Vibrio alginolyticus
 • Kvantitativ analyse av Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus og Vibrio alginolyticus

Prøvemengde

 • Minimum 50 gram for faste næringsmidler
 • Minimum 100 gram for flytende næringsmidler

Oppbevaring og levering/sending av prøve

 • Viktig at prøven oppbevares kjølig (7-10 °C)
 • Prøven må være ankommet laboratoriet senest 24 timer etter uttak og helst samme dag.
 • Viktig at det legges ved fryst kjøleelement.
 • Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr post.
 • Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Analysetid

Påvist/ikke påvist Vibrio sp.:

 • hvis negativ, 2 døgn
 • hvis positiv, 5 døgn

Kvantitativ analyse av Vibrio sp, 1-5 døgn

Metodens prinsipper

Ved kvalitativ analyse oppformeres prøven i alkalisk peptonvann og Salt-Polymyxin-buljong. Etter inkubasjon podes det på fast selektivt substrat (TCBS-agar). Ved mistanke om Vibrio verifiseres det ved oksidasetest og ved positive funn testes det videre for følsomhet for vibriostaticum O/129. Deretter bekreftes identiteten vha. API 20E.

Deteksjonsgrense: 1.

Ved kvantitativ analyse strykes kjent prøvemengde direkte ut på fast selektivt substrat (TCBS-agar). Mistenkelige kolonier telles og verifiseres på samme måte som ved kvalitativ metode.

Deteksjonsgrenser: flytende næringsmidler: 1, faste næringsmidler: <10.

Vibrio

Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae og Vibrio vulnificus kan gi matforgiftning hos mennesker og Vibrio cholerae kan, som navnet sier, gi kolera.

Ved produksjon av mat er det viktig å legge vekt på god hygiene, god varmebehandling, effektiv kjøling og forhindre krysskontaminering.

Vibriobakteriene finnes i sjøvann og brakkvann i tropiske og tempererte strøk, og dermed i sjømat fra disse områdene.  Vibriobakterier som gir sykdom hos mennesker er svært uvanlig langs norskekysten fordi vannet er for kaldt.

Skjell kan inneholde store mengder av Vibriobakterier fordi de filtrerer store mengder vann og dermed lett tar opp Vibriobakterier fra vannet.  På fisk kan bakteriene finnes på gjellene, men kan også være i tarm og på skinn.

Mye tyder på at vibrio bakteriene vandrer nordover, i takt med økende sjøvannstemperatur. Per i dag er vibrio bakteriene relativt vanlig i sjøvann og skjell så langt nord som til England.

Vibriobakterier drepes ved koking eller tilsvarende varmebehandling.