Du er her:  Forside  ›  Om oss  ›  Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

analysesenteret akkreditert laboratorium

Trondheim kommune Analysesenteret

Vår hoved underleverandør Trondheim kommune Analysesenteret utfører sensoriske, mikrobiologiske og kjemiske analyser. De har et bredt spekter av både akkrediterte og ikke-akkrediterte analyser. Alle analysene er underlagt kvalitetssystemet med tilhørende kontroller.

Kjemisk- og mikrobiologisk laboratorium er velutstyrte med moderne analyseteknologi innen mikrobiologi og kjemi. De holder seg oppdatert på analysemetodikk og tar i bruk nye analysemetoder så fremt disse gir sikrere analyseresultater og/eller raskere svar.

Trondheim kommune Analysesenteret er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 og har over 100 akkrediterte analyser i sitt sortiment.

Trondheim kommune Analysesenteret er akkreditert for:

  • Kjemisk analyse
  • Mikrobiologisk analyse
  • Ioniserende stråling
  • radioaktivitet
  • Molekylærbiologi
  • Prøvetaking

Oversikt over Trondheim kommune Analysesenteret sine akkrediterte analyser finner du på Norsk akkreditering sin nettside www.akkreditert.no, søk etter TEST 128.

http://www.trondheim.kommune.no/analysesenteret

logo til trondehim kommune analysesetneret

LABforum SA

Vi er medlem i LABforum SA, Norges største laboratoriekjede. LABforum består av 19 medlemmer med 30 akkrediterte laboratorier spredt over hele landet.

LABforums medlemmer representerer en lokal beredskap og kunnskap om de lokale forhold som er en stor fordel både tidsmessig og økonomisk når det oppstår beredskapssituasjoner.

I og med at kjeden er landsdekkende og hvert laboratorium har sine spesialiteter, vil LABforum samlet kunne tilby et meget bredt spekter av tjenester.

http://labforum.no/

logo til labforum

NCE Aquatech Cluster

Vi er medlem i NCE Aquatech Cluster som er en av verdens største havbruksklynger. Over hundre partnere representerer en omsetning på tilsammen 47,5 Mrd og har totalt ca 15.500 ansatte. Ca 80% er fra leverandørsiden, og i tillegg kommer en rekke produsenter, forsknings- og undervisningsaktører og organisasjoner.

https://aquatechcluster.no/

Labtjenester er medlem i NCE Aquatech scluster

Sikker MAT AS

Våre kunder etterspør også hjelp til kvalitetsarbeid, internrevisjon, HACCP med mer, samt kurs innen mattrygghet. Vi har valgt å samarbeide med Sikker MAT på rådgivningstjenester og kurs for å kunne tilby våre kunder en mer utfyllende tjeneste med stor nytteverdi.

Sikker Mat tilbyr næringsmiddelteknologisk kompetanse til virksomheter i hele næringskjeden. Det viktigste for Sikker MAT er å bidre til utvikling og kompetanseheving i virksomhetene de jobber sammen med.

http://sikker-mat.no/