Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av næringsmidler og mat  ›  Salmonella

Salmonella

Vi tilbyr analyse av Salmonella fra alle typer næringsmidler, miljøprøver og fórprøver.

analyse av salmonella og listeria på vida

Vi tilbyr to akkrediterte metoder for analyse av Salmonella

 1. PCR etter Afnor BRD 07/07-07/04
 2. VIDAS UP etter Afnor no.BIO-12/32-10/11

Prøvemengde

Varierer etter type produkt, men generelt:

 • 200 gram for fast stoff
 • 500 ml for væsker

Analysetider

 1. PCR: 1 døgn ved negativt svar. Ved positivt svar må prøven verifiseres og svar foreligger tidligst etter 2 døgn
 2. VIDAS UP: 1 døgn ved negativt svar. Ved positivt svar må prøven verifiseres og svar foreligger tidligst etter 2 døgn

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøver has i steril beholder (glass, boks, pose o.l.) eller lever ferdig emballert vare. Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr. post. Levering/sending av prøver til laboratoreiet

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig fra prøveuttak til levering laboratoriet. Prøven kan også fryses etter prøveuttak. 

Kontakt oss for analyse av Salmonella: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no

Analysemetodenes prinsipper

 1. PCR etter Afnor BRD 07/07-07/04
 • Prøve oppformeres vha buffret peptonvann hvor prøven analyseres vha PCR. Påvisning skjer vha oppformering av bakteriens DNA (arvematerialet). Rask metode ved negativt svar, ved positivt svar må prøven verifiseres på dyrkningsagar.
 • Nedre bestemmelsesområde: 1 Salmonellabakterie pr. prøvevolum.
 • Påvist eller ikke påvist i miljøprøve.
 1. VIDAS UP etter Afnor no.BIO-12/32-10/11
 • Prøve oppformeres vha buffret peptonvann tilsatt supplement i ett døgn hvor prøven analyseres på instrumentet VIDAS. Påvisning skjer vha bakteriens antistoffer som binder seg til antigener. Rask metode ved negativt svar, ved positivt svar må prøven verifiseres på dyrkningsagar.
 • Nedre bestemmelsesområde: 1 Salmonellabakterie pr. prøvevolum.
 • Påvist eller ikke påvist i miljøprøve.

Salmonella

Salmonella finnes som to varianter av bakterier; Salmonella bongori eller Salmonella enterica. Av disse er det om lag 6 underarter og om lag 2500 sereotyper. Slekten er i samme familie som Escherichia som omfatter E. coli.

Salmonellabakterien kan forårsake infeksjoner som tyfoidfeber, paratyfoidfeber og gastroenteritt, og i verste fall blodforgifting.

Salmonella er en gram negativ bakterie som er utbredt over hele verden. Den finnes både hos varmblodige- og kaldblodige dyr og i miljøet.

For å bli smittet må man spise mat som er infisert med bakterien. Egg og fjærkre er ofte infisert. I vann og andre matvarer kan bakterien forurenses via avføring. Den smitter også fra person til person fekalt-oralt. Det er derfor viktig med god håndhygiene etter toalettbesøk og før matlaging.

Varmebehandling (over 60 °C) dreper bakterien, og den kan ikke formere seg under 4 °C.

Salmonellainfeksjoner er meldepliktige.

Kontakt oss for analyse av Salmonella: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no