Måling av radioaktivitet

Vi tilbyr analyse av radioaktivitet (akkreditert analyse av Totalt Cesium) i prøver fra kjøtt, fisk, bær, sopp, ost, vann mm. I praksis kan alt analyseres som kan pakkes i en 200 ml plastboks.

analyse av radioaktivitet, prøve i plastbeger settes i blytårn (1248 x 880)

Radioaktivitet i næringsmidler skyldes nedfall fra atmosfæriske prøvesprengninger eller nedfall fra kjernekraftulykker. Nedfallet tas opp i maten via næringskjeden. Radioaktiviteten vi måler i næringsmidler i Norge i dag skyldes i all hovedsak Cesium 137 som falt ned sammen med regn som var forurenset av Tsjernobylulykken i Ukraina i 1986.

Prøvemengde

Det kreves ca 200 gram prøvemateriale.

Kjøttprøver bør inneholde minst mulig fett, da konsentrasjonen av radioaktivt Cesium i større grad samles i kjøttet.

Analysetid

Standard svartid er svar innen er 10 virkedager.

I en beredskapssituasjon, vil enkeltprøver kunne måles innen 4 timer.

Oppbevaring og lvering/sending av prøve

Prøven kan oppbevares i kjøleskap eller fryser før forsendelse. Sopp må ikke fryses. Fiskeprøver bør være et gjennomsnitt av 5 fisker som homogeniseres i en kjøkkenmaskin på forhånd. Prøvene kan sendes i tett emballasje eller leveres fersk på laboratoriet.

Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Beskrivelse av analysemetode

Totalt cesium måles ved hjelp av en natriumjodid krystall. Krystallen er plassert i et blytårn som skjermer mot annen stråling. Måleutstyret og analysemetoden er levert og utarbeidet av Statens strålevern. Vi tilbyr akkreditert måling av totalt cesium i næringsmidler.

Berdskapslaboratorium

I dag har vi 6 beredskapslaboratorier for radioaktivitetsmåling i Norge. Disse laboratoriene har utstyr og kompetanse som gjør at de, ved en krisesituasjon, på kort varsel kan utføre radioaktivitetsmålinger i et stort antall prøver fra hele landet. Vår underleverandør, Trondheim kommune Analysesenteret er ett av 6 berdskapslaboratorier i Norge