Du er her:  Forside  ›  Om oss  ›  Om LabTjenester

Om LabTjenester

LabTjenester tilbyr analyse av vann, næringsmidler, miljø og innkelima

LabTjenester AS tilbyr

Gode løsninger for deg

  • Enkelt å levere prøver
  • Analyserapport pr e-post
  • Analyseresultater online, gratis
  • Varsling ved avvikende prøveresultat
  • Bistand ved prøveuttak

LabTjenester er behjelpelig med prøvetaking og sending/levering av prøver til laboratoriet. Vi tilbyr analyseberedskap i tilfelle akutte situasjoner oppstår et sted i verdikjeden.

Mikrobiologiske analyser
Det benyttes et bredt spekter av metoder innenfor tradisjonelle dyrkningsteknikker, immunologiske teknikker (EIA, ELISA) og genteknologiske teknikker (PCR)

Kjemiske analyser
Det benyttes et bredt utvalg og metoder bl.a. ione- og væskekromatografi, ICP-MS (induktivkoblet plasma massespektrometri) og GC-MS (gasskromatografi masse spektrometri).

Sensoriske analyser
Vi tilbyr sensorisk analyse av drikkevann. Sensorisk analyse er en unik analysemetode med mennesket som analyseinstrument; lukt og smak undersøkes av trente dommere.

LabTjenester er lokalisert på Leangen i Trondheim
Etter vedtak i bystyret ble selskapet etablert 1. juli 2014, for å betjene eksterne kunder til Trondheim kommunes Analysesenteret. LabTjenester er heleid av Trondheim kommune.

LabTjenester forbeholder seg retten til å benytte underleverandører. Dersom kunden ikke har forespurt om bruk av underleverandører, er avtalen/bestillingen å forstå slik at LabTjenester sine underleverandører aksepteres.