Analyse av vann fra olje- og fettutskillere

LabTjenester tilbyr analyse av vann fra oljeutskillere og fettutskillere.

analyse av vann fra olje- og fettutskillere

Oljeutskillere

Forurensningsforskriften (FOR-204-6-01 n3. 931, kapittel 15) setter krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann fra verksteder, vaskehaller for kjøretøy, bussterminaler, bensinstasjoner m.fl.

Oljeinnholdet i avløpsvannet skal ikke overstige 50 mg/l. Den enkelte kommune kan også fastsette egne lavere grenser, og grenseverdier for flere parametere enn oljeinnhold.

Fettutskillere

Påslipp av fettholdig avløpsvann fører til problemer med driften av rør, pumper og renseanlegg. Ute på avløpsnettet er temperaturen lavere enn inne på kjøkkenet. Når fettet blir avkjølt stivner det og legger seg på innsiden av rørene. Etter hvert kan rørene tettes helt. Dette kan føre til oversvømmelse av kjellere og forurensning av elver og innsjøer.

Påslipp av fettholdig avløpsvann reguleres i Forurensningsforskriften, kapittel 15A. Kommunene er forurensningsmyndighet og fører tilsyn ute i virksomhetene.

Næringsmiddelprodusenter, storkjøkken, restauranter, ferdigmatprodusenter, gatekjøkken, kantiner o.l. skal installere fettuskiller og etablere rutiner for drift/tømming. 

Krav til analyseparametre og grenseverdier for fettuskillere varierer fra kommune til kommune, samt alder på anlegg. 

 

LabTjenester tilbyr analyse av vann fra oljeutskillere og fettuskillere

Vi tilbyr bl.a. følgende analyseparametre:

  • pH
  • Fett
  • Suspendert stoff
  • Nitrogen, total
  • Metaller
  • Sulfat
  • Klorid
  • Olje (C10-C40)
  • PAH

Ta gjerne kontakt med oss vi hjelper deg med riktige flasker (f.eks. prøve av vann for olje i vann må has på glassflaske), prøvemengde, oppbevaring av prøver fra prøveuttak til levering på laboratoriet.

Kontakt oss: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no