Du er her:  Forside  ›  Om oss  ›  Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Her får du svar på hvordan en prøve skal tas, hvordan oppbevare prøven med mer
 • Fjern dyse eller annet utstyr
 • Fjern skitt eller annet fremmedlegeme
 • Skru opp og la vannet renne for fullt fra kranen
 • Desinfiser kranen ved flambering eller annet egnet utstyr. Hvis plastrør/krane bruk for eksempel spritkluter
 • Åpne kranen halvveis og la vannet renne til det er oppnådd konstant temeratur
 • Fyll flasken nesten full med vann uten å forurense prøven

Prøver fra brønn, tjern eller annet stillestående vann tas ved å dyppe prøveflaska ned i vannet.

 • Vask hendene før prøvetaking
 • Ta av korken uten å berøre innside av flaske eller kork
 • Hold flasken ned i vannet med åppningen mot strømmen
 • Hold flasken helt under vann
 • Dersom lite vannføring og lite strøm, kan flasken føres langsomt mot strømmen mens den fylles

Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyret (kniv, skjærfjøl og lignende) og prøvetakingsbeholdere (poser, glass og lignende) må ikke på noen måte forurense prøven eller bidre til at prøvens egenskaper endres.

Ved prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse skal i tillegg prøvetakingsutstyret og prøvetakingsbeholdere være sterile.

Det er viktig at prøven merkes godt, spesielt hvis det sendes inn flere prøver samtidig.

Prøvemengde

Nødvendig prøvemengde vil variere med prøvetype og antall parameter. For de aller fleste næringsmidler er det tilstrekkelig med 200 gram prøve. Skal prøven anaøyseres både på kjemiske- og mikrobiologiske parameter er det best med 200 gram til hver av disse.

Prøven må behandles slik at ingen uønskede forandringer skjer under lagring og transport.

Oppbevar prøven kjølig, gjerne i kjøleskap, termobag, isoporkass eller lignende. Legg fryst kjøleelemnt sammen med prøven.

Tidspunkt for prøveinnlevering

Svartid er avhengig av analysens art og omfang, standard svartid er svar innen 10 virkedager. Må prøven videresendes til andre underleverandører kommer postgang i tillegg.

Signert svarrapport sendes per e-post. Bedriftskunder får tildelt brukerID og passord for tilgang til analyseresultater online.

Prøve til mikrobiologisk analyse

 • Fjern ting som er festet til kranen, som for eksempel sil, slange eller filter.
 • Brenn av kranmunningen med propanflammer, lighter eller lignende.

 • La vannet renne minst 3 minutter med jevnt trykk (for å sikre at vann som står i stikkledningen tappes ut).

 • For mikrobiologisk undersøkelse er det viktig at en ikke berører flasken innvendig eller i korken.

 • Hold tuten på flasken inn i vannstrømmen til flasken er nesten full (stopp der flasken blir smalere), skru på korka.

 

Prøve til kjemisk analyse

 • Flaksen skylles/fylles opp minst tre ganger før prøven tas.

Beskrivelse av prøvetaking; slik tar du ut en drikkevannsprøve