Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av næringsmidler og mat  ›  Listeria

Listeria

Vi tilbyr tre ulike metoder for analyse av Listeria, dette gir alternative analysetider, pris og god beredskap på analyse av Listeria.

sjekke vekst på agarskål

Vi tilbyr tre akkrediterte metoder for analyse av Listeria

 • RAPID, dyrkningsmetode etter ISO16140 og NorVAL no.022
 • PCR etter Afnor BRD 07/10-04/05
 • VIDAS Xpress etter NF Validation no.BIO-12/27-02/10

Prøvemengde

Varierer etter type produkt, men generelt:

 • 200 gram for fast stoff
 • 500 ml for væsker

Analysetider for de tre metodene

 • RAPID, dyrkningsmetode: 2 døgn
 • PCR: 24-26 timer ved negativt svar. Ved positivt svar må prøven verifiseres og svar foreligger tidligst etter 2 døgn
 • VIDAS: 26-28 timer ved negativt svar. Ved positivt svar må prøven verifiseres og svar foreligger tidligst etter 2 døgn

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøver has i steril beholder (glass, boks, pose o.l.) eller lever ferdig emballert vare. Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr post.

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig fra prøveuttak til levering laboratoriet. Prøven kan også fryses etter prøveuttak.  

Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Analysemetodenes prinsipper

RAPID, dyrkningsmetode etter ISO 16140 og NordVAL no.022 beskriver påvisning og mengde (kvantifisering) av Listeria monocytogenes i næringsmidler og prøver fra produksjonsmiljø. Påvisning skjer vha oppformering vha Fraserbuljong hvor bakteriene påvises til slutt på dyrkningsagaren Rapid L’mono hvor bakterien gir vekst av blålige kolonier uten en gul sone. Det er kun unntaksvis at det kreves verifisering.

 • Nedre bestemmelsesområde: 1 Listeria monocytogenes pr. prøvevolum.
 • Påvist eller ikke påvist i miljøprøve.

PCR etter Afnor BRD 07/10-04/05: Prøve oppformeres vha halvfraserbuljong hvor prøven analyseres vha PCR. Påvisning skjer vha oppformering av bakteriens DNA (arvematerialet). Rask metode som krever videre påvisning på dyrkningsagar ved positivt funn.

 • Nedre bestemmelsesområde: 1 Listeria monocytogenes pr. prøvevolum.
 • Påvist eller ikke påvist i miljøprøve.

VIDAS Xpress etter NF Validation no.BIO-12/27-02/10: Prøve oppformeres vha LMX-buljong i ett døgn hvor prøven analyseres på instrumentet VIDAS. Påvisning skjer vha bakteriens antistoffer som binder seg til antigener. Rask metode som krever videre påvisning på dyrkningsagar ved positivt funn.

 • Nedre bestemmelsesområde: 1 Listeria monocytogenes pr. prøvevolum for produkt.
 • Påvist eller ikke påvist i miljøprøve.

Listeria

Listeria monocytogenes er en patogen bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom (listeriose). Gravide og personer med nedsatt immunforsvar (eldre personer, AIDS-syke, diabetikere, kreftsyke med mer) er spesielt utsatte. Bakterien kan gi blodforgiftning, hjernehinnebetennelse hos personer med svekket immunforsvar, mens den kan også kan gi diare og influensalignende symptomer. Bakterien kan føre til abort og skade fosteret hos gravide.

Listeria monocytogenes er en Gram positiv bakterie som finnes overalt i naturen. Den kan vokse aerobt og anaerobt (med og uten luft), men trives best med lite luft, og kan dermed vokse i vakuumpakkede næringsmidler. Den har høy salttoleranse og kan vokse ved kjøleromstemperatur (0-4°). Den trives også godt i fuktig miljø, og danner lett biofilm (slimdannelse hvor mikroorganismer etablerer seg) i produksjonsmiljø og kan dermed skape store problemer.

Det er krav til kontroll av Listeria monocytogenes i spiseklare produkter med lengre holdbarhetstid. Antall Listeria monocytogenes skal ikke overskride 100 cfu/g innen produktets holdbarhetstid. Krav til de ulike produkter finnes i Næringsmiddelhygieneforskriften, mikrobiologiske kriterier for næringsmidler.