Levering/sending av prøver til laboratoriet

SDC10358

Når vi mottar prøvene skal de registreres, forbehandles og settes til analyse. Det er derfor viktig at prøvene leveres så tidlig som mulig på dagen og før kl 12.00. Leveres prøvene senere kan det medføre arbeid etter åpningstid, timepris faktureres da i tillegg til analysepris.

Prøveinnlevering, gi bekjed på forhånd

Gi beskjed så tidlig som mulig at prøver skal leveres laboratoriet, beskjed gis på tlf. 72 54 10 30 eller send en e-post til post@labtjenester.no

Send gjerne deres prøvetakingsplan til post@labtjenester.no så vet vi når prøver kommer inn til laboratoriet. Eller gi beskjed etterhvert som dere planlegger å ta ut prøver.

Levering av prøver

  • Mandag-torsdag, kl 08.00-12.00. Ellers etter avtale

  • Prøver bør leveres så tidlig som mulig på dagen

  • Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjent prøvemottak

Prøver pr. post

  • Prøvene må sendes som “bedriftspakke ekspress”

  • For prøver som må hentes på Posten påløper det timepris for henting som faktureres sammen med prøvene

  • Prøver må sendes mandag, tirsdag eller onsdag for å sikre å prøvene er på laboratoriet i løpet av torsdag eller fredag

  • Ikke send prøver dagen før offentlige høytidsdager. Vi har stengt offentlige høytidsdager, lørdag og søndag

Prøveemballasje

Prøveflasker, prøvetakingsutstyr og transportemballasje kan bestilles hos oss i forkant av prøvetakingen. Det er viktig at riktig emabllasje blir benyttet slik at ikke prøvene forringes eller forurensen. 

Logistikk

Vi kan sende ut prøvetakingsutstyr etter bestilling eller faste utsendinger. Sammen med prøvetakingsutstyr legger vi ved bestillingsskjema, kjøleelement og ferdig frankert returlapp. Dere tar ut prøver og returnerer prøvene i samme emballasje. Enkelt og greit!