Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av Legionella

Analyse av Legionella

Akkreditert analyse av Legionella

legionella kontroll analyse Legionella

LabTjenester tilbyr

 • Akkreditert analyse av Legionella
 • Analyse av vannprøver og miljøprøver
 • Prøvetaking
 • Bistand ved utbrudd av legionella
 • Utsending av prøveflasker med enkel og sikker retur av prøver

Hva er Legionella

 • Legionella er en bakterie som kan forårsake legionærsykdom (en form for lungebetennelse) og Ponitiac-feber (mindre alvorlig tilstand uten lungebetennelse)
 • Legionellabakterier er vanlig forekommende i naturen og finnes i overflatevann og jord
 • Bakterien overføres til lungene ved å puste inn små vanndråper (aerosoler)
 • De viktigste smittekildene er kjøletårn, dusjer og boblebad 
 • Andre smittekilder er for eksempel luftskrubbere, sprinkleranlegg, fontener, høytrykkspylere, bilvaskeanlegg og luftbefuktningsanlegg

Hvordan gjennomføre prøvetaking av legionella / legionellakontroll

 1. Steril prøveflaske hentes hos oss eller vi sender pr. post til deg
 2. Sammen med flasker sender vi deg kjøleelement, ferdig frankert returlapp og bestillingsskjema
 3. Du tar ut prøve
 4. Returner prøver i samme emballasje som du fikk flasken i. Eller lever prøven direkte til oss
 5. Prøven analyseres
 6. Svarrapport sendes til deg pr. e-post

Kontakt oss for Legionellakontroll: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no

Hvor skal prøver tas

 • Vannprøver skal taes av væske nedstrøms
 • Overflateprøver tas på rørvegger, dusjhoder, andre flater
 • Eksempel på prøvesteder er dusjer og vasker som sjelden brukes, vær oppmerksom på blindrør
 • Nærmest mulig områder der vekstbetingelsene for legionella kan være tilstede

Hvor ofte ta prøve

 • Minimum månedlige prøver i ett år for å få et representativt bilde 
 • Hyppigheten vurderes/justeres ut i fra prøveresultatene
 • Vurder anlegget videre i forhold til risiko for vekst av Legionella
 • Se i veilederen fra Folkehelseinstituttet ”Forebygging av legionellasmitte - en veiledning

Grenseverdier for Legionella

Vurdering av analyseresultater

Hvis det påvises legionellabakterier i 30%  eller mer i en prøveomgang er anlegget helt klart legionellainfisert.

Ved lavere prosentandel må forholdet mellom prosentandel og tallverdiene fra enkeltprøvene vurderes sammen med tekniske- og prosessmessige forhold.

Dersom det påvises Legionella pneumophila serotype 1, som er den typen som er ansett å være blant de mest sykdomsfrekallende variantene, er det mer presserende å gjennomføre tiltak enn om det påvises Legionella spp i små mengder.

Vi tilbyr to metoder for analyse av Legionella

1. Dyrkningsmetoden

 • Analysetid: 3-10 dager, kan ta inntil 12 dager for å få bekreftet resultat
 • Mulig å identifisere spesifikt legionella art/serotype, nødvendig i en utbruddsituasjon for å kunne sammenligne legionellabakterier isolert fra pasient og smittekilde
 • Analysestandard: NS-EN-ISO 11731-2

2. PCR-metoden

 • Raskt svar, 8-24 timer
 • Under utbrudd kan mulige smittekilder raskt bekreftes/avkreftes
 • Nyttig ved kontroll av rengjøring og desinfeksjon
 • Gir ikke fullstendig informasjon om hvilken serogruppe legionellabakteriene tilhører
 • Kan ikke brukes alene ved smitteoppsporing
 • Analysestandard: AFNOR BRD 07/15-12/07

Analysemetodenes prinsipper

1. Dyrkningsmetoden

 • Vannprøv filtreres
 • Filtret legges på en dyrkningsagar
 • Prøven dyrkes ved 37 °C
 • Prøven leses av jevnlig og etter 10 dager avsluttes analysen ved negativt resultat
 • Positive prøver serotypes og kan vha vår test deles i følgende tre grupper: Legionella pneumophila serotype 1, Legionella pneumophila serotype 2-14 og Legionella spp.

2. PCR (Polymerase Chain Reaction)

 • Vannprøven filtreres
 • DNA-materiale (arvematerialet) splittes og kopieres ved hjelp av reagenser og kjørt gjennom PCR
 • Resultatet angis som påvist/ikke påvist legionella eller antall GU (genomiske enheter) pr. liter
 • Både levende legionella og døde med intakt arvemateriale detekteres

Mer informasjon om Legionella

For mer informasjon om Legionella anbefaler vi å lese mer på Folkehelseinstituttets nettside, spørsmål og svar om Legionella: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/sporsmal-og-svar-om-legionella/

Og temasiden om Legionella: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/

 

Kontakt oss for Legionellakontroll: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no