Sorbinsyre og benzosyre

Vi tilbyr akkreditert analyse av konsveringsmidlene sorbinsyre og benzosyre. Vi kan analysere saft, syltetøy, brød, lefser, geleer med mer.

Vi tilbyr analyse av kjøtt, fisk, cerialer, bakevarer, melk, vegetabiler mm

Laboratoriet bruker NMKL metode nr. 124, dette er en robust og sikker metode for analyse av benzosyre og sorbinsyre.

Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler setter grenser for hvor høyt innholdet av konserveringsmidler i næringsmidler kan være. For kontroll av produkter og at resepter stemmer kan prøver leveres/sendes laboratoriet for analyse.

Sorbinsyre og benzosyre

Blant de vanligst brukte konserveringsmidlene er sorbinsyre (E 200) og benzosyre (E 210). Mange konserveringsmidler finnes naturlig i planter, som sorbinsyre i bl.a. rognebær, kirsebær og jordbær, og benzosyre i tyttebær og multer. Disse stoffene forhindrer vekst av mugg og gjær som ødelegger maten, men de har også en viss effekt på enkelte bakterier. De virker best i sure miljøer dvs. miljøer med lav pH.

NMKL metode nr. 124, metodens prinsipper

Konserveringsmidlene (benzosyre/sorbinsyre) ekstraheres fra næringsmidlet med en vann/metanol-blanding. Etter filtrering og separasjon på en reverserende C18 kolonne ved isokratisk væskekromatografi detekteres konserveringsmidlene ved 235 nm med UV-detektor.

Kvantifiseringsgrense

  • 20 mg/l for væsker
  • 20 mg/kg for fast stoff

Måleusikkerhet

  • 10 % for benzosyre
  • 10 % for sorbinsyre

Prøvemengde

For analyse kreves vanligvis:

  • 200 gram for fast stoff
  • 200 ml for væsker

Prøveemballasje/prøvebeholder

Vi er behjelpelig med rett type prøvebeholdere, dette kan bestilles eller hentes hos oss.

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. Prøver transporteres/sendes nedkjølt (gjelder kjøle- og frysevarer), husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet