Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Test ditt inneklima

Test ditt inneklima

LabTjenester tilbyr prøvetaking og analyse av din bolig for å undersøke inneklima. Vi kan sjekke innelufta for mugg, sopp, CO, relativ fuktighet med mer

Undersøk inneklima i din bolig, test innelufta

I løpet av en dag spiser vi ca 1 kg mat, drikker 3 liter vann og vi puster inn ca 10.000 liter luft. Ca 90% av tiden oppholder vi oss innendørs. Hvordan er luften i din bolig?

Måling av mugg- og gjærsopp

LabTjenester tilbyr prøvetaking og analyse av din bolig for å undersøke evt. tilstedeværelse av mugg- og gjærsopp. Mugg- og gjærsopp kan ha negativ innvirkning på inneklimaet og utgjøre en helsemessig risiko for deg og din familie.

Luftprøver

  • LabTjenester foretar en levendemåling ved at det suges luft (40 liter/min) over en næringsagar. Videre inkuberes næringsagaren i 7 til 14 dager, eventuelle mugg- og gjørsopp vil da oppformeres og prøven diagnostiseres
  • Det benyttes to typer næringsagar for å fange opp bakterier, gjærsopp, sporer og hyfer fra muggsopp. Prøvene dyrkes 22°C og 37°C slik at det avdekkes eventuell vekst av mugg som har kroppens slimhinner som potensiell vert.

Materialprøver

  • Materialoverflater kan inneholde små mengder muggsporer som tilfeldigvis avsettes når de svever forbi. Hvis overflatene er fuktige eller luftfuktigheten er høy kan det oppstå vekst av muggsopp.
  • Materialprøver kan være gips, tapet, tre, støv fra mur eller svaberprøver fra ulike overflater.

Måling av temperatur, relativ fuktighet, CO2 og CO

  • Ved hjelp av Q-TRACTM Plus IAQ Monitor måles temperatur, relativ fuktighet, CO og CO2 samtidig.
  • Målingen kan utføres som en øyeblikksmåler, eller logge over tid. Det anbefales logging over tid (minimum 2 døgn) for å danne et bilde av verdier i lokalet ved normal bruk.
  • Målinger av disse parametrene kan være en indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygg er tilfredsstillende.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon