Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av næringsmidler og mat  ›  Histamin

Histamin

LabTjenester tilbyr akkreditert analyse av Histamin, en kvantitativ bestemmelse av Histamin ved høytrykksvæskekromatografi (HPLC, high performance liquid chromatography).

Arild analyserer histamin på HPLC

Laboratoriet bruker en sikker og rask metode basert på NMKL Metode 196. Metoden er anbefalt av Codex Alimentarius for bestemmelse av Histamin i fisk og fiskeprodukter.

Prøvemengde

Ved analyse er det nødvendig med en prøvemengde på minst 100 g spiselig vare.

Oppbevaring av prøver

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig, 0-4oC. Tar det lenger tid enn 12 timer fra prøveuttak til analysen kan starte anbefales det å fryse ned prøven. I frosset tilstand har prøven lang holdbarhet.

Levering/sending av prøver

Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Metodens prinsipper

Biogene aminer ekstraheres fra homogenisert prøve med fortynnet perklorsyre. En alikvot av ekstraktet derivatiseres med dansylklorid reagens. Separasjon og kvantifisering av de dansylerte aminene utføres med omvendt fase væskekromatografi med ultrafiolett deteksjon ved 254 nm.

Måleområde: 5-250 mg histamin/kg. Måleusikkerhet = +20%

Histamin

I proteinrike matvarer, spesielt sild, tunfisk og makrell kan bakterier bryte ned histidin til histamin. Utvikling av histamin i matvarer er temperaturavhengig. I tillegg til lav lagringstemperatur, er god hygiene i produksjonen viktig for å hindre utvikling av histamin.

Høye konsentrasjoner av histamin i matvarer kan gi allergilignende symptomer hos mennesker bl.a. kvalme, oppkast, diaré, blodtrykksfall, hodepine og brennende følelse i munnen.