Bestill analyse - vann fra privat brønn

  1. Velg analysepakke. Les beskrivelsen for mer informasjon om pakkens innhold.
  2. Fyll ut kontaktinformasjon
  3. Velg om du ønsker å hente prøveflasker eller få prøveflasker sendt pr post. 
  4. Til slutt velger du om du ønsker å levere prøven på laboratoriet eller sende den pr post. Vi sender egnet transportemballasje og ferdig frankert returlapp til deg.
  5. Svartiden varierer etter hva vannprøven skal analyseres på. I løpet av 10-15 virkedager får du tilsendt en svarrapport pr e-post.
  6. Faktura kan sendes pr e-post eller post.

Gult/brunt vann

Les beskrivelse kr 1227,-,-

Kalkinnhold, hardhet

Les beskrivelse kr 642,-,-

Grønt belegg i sanitærutstyr

Les beskrivelse kr 878,-,-

Tungmetaller

Les beskrivelse kr 2544,-,-

Ny brønn

Les beskrivelse kr 4179,-,-

Sensorisk analyse

Les beskrivelse kr 1430,-,-

Hyttevann, utvidet

Les beskrivelse kr 1513,-,-

Hyttevann, mikrobiologisk- og kjemisk status

Les beskrivelse kr 2478,-,-

Hyttevann, enkel

Les beskrivelse kr 822,-,-