Raske svar på analyse av koliforme bakterier og E.coli i drikkevannsprøver

I en beredskapssituasjon er det viktig med raske svar på analyser!

analyse av koliforme bakterier colilert metode

Vi tilbyr akkreditert analyse av koliforme bakterier og E.coli med svar etter kun 18 timer. 

Det er også stor nytteverdi med raske svar på rutineprøver, ved påvisning av koliforme bakterer og e.coli kan tiltak iverksettes raskt!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, bestilling av flasker og analyse

 

 

Publisert: 28.08.2020