Relativ fuktighet, CO, CO2, og temperatur

Synes du lufta inne er "tung"? Vi kan måle innelufta for CO,CO2, relativ fuktighet og temperatur.

Undersøk inneklima i din bolig, test innelufta
  • Ved hjelp av Q-TRACTM Plus IQU Monitor måles temperatur, relativ fuktighet, CO, CO2, samtidig.
  • Målingen kan utføres som en øyeblikksmåler, eller logge over tid. Det anbefales logging over tid (minimum to døgn) for å danne et bilde av verdier i lokalet ved normal bruk.
  • Målinger av disse parametrene kan være en indikasjon på om inneklimaet i det aktuelle bygg er tilfredsstilende.