ATP (Adenosintrifosfat)

Vi tilbyr analyse av ATP i vannprøver. ATP er en forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i alt som lever.

Viktig med sterilt utstyr for å unngå forurensning av prøver. Her brennes filter før filtrering av vannprøve3

Analysemetode

  • ATP påvises ved å måle bioluminescense fremstilt gjennom en reaksjon med naturlig tilstedeværelse av luciferase ved bruk av et luminometer. Mengden lys som produseres er direkte proporsjonalt med mengden av ATP som er tilstede i prøven
  • Deteksjonsgrense: 1x10^-12 mol
  • Valgfri måleenhet: RLU (Relative Lights Unit), Mol, pg (Picogram) og Cell

Prøvemengde og prøveflaske

  • Minimum 500 ml
  • Vannprøver taes ut på sterile flasker som er beregnet for mikrobiologiske analyser
  • Vannprøver fra vannbehandlingsanlegg med klorrensing må taes på flasker tilsatt Natriumthiosulfat
  • Prøveflaske fås ved henvendelse til mikrobiologisk avdeling

Analysetid

  • Rask metode
  • Kan få svar samme dag som prøven leveres laboratoriet

Oppbevaring og forsendelse av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. Prøver leveres laboratoriet mandag-fredag, kl 08.00-15.30. Eller sendes pr post (ekspress, bedriftspakke, dør til dør).