Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Vannanalyse  ›  ATP (Adenosintrifosfat)

ATP (Adenosintrifosfat)

Vi tilbyr analyse av ATP i vannprøver, både ATP mikrobiell masse og fritt ATP. ATP er en forbindelse som er involvert i alle energikrevende prosesser i alt som lever.

Viktig med sterilt utstyr for å unngå forurensning av prøver. Her brennes filter før filtrering av vannprøve3

Analysemetode

  • ATP påvises ved å måle bioluminescense fremstilt gjennom en reaksjon med naturlig tilstedeværelse av luciferase ved bruk av et luminometer. Mengden lys som produseres er direkte proporsjonalt med mengden av ATP som er til stede i prøven
  • Deteksjonsgrense: 1x10^-12 mol
  • Valgfri måleenhet: RLU (Relative Lights Unit), Mol, pg (Picogram) og Cell

Prøvemengde og prøveflaske

  • Minimum 500 ml
  • Vannprøver tas ut på sterile flasker som er beregnet for mikrobiologiske analyser
  • Vannprøver fra vannbehandlingsanlegg med klorrensing må tas på flasker tilsatt Natriumthiosulfat
  • Prøveflaske fås ved henvendelse til mikrobiologisk avdeling

Analysetid

  • Rask metode
  • Kan få svar samme dag som prøven leveres laboratoriet

Oppbevaring og forsendelse/levering av prøve

Prøve oppbevares mørkt og kjølig før levering/forsendelse til laboratoriet. Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet