Farekartlegging for vannverk - både private og offentlige

Trenger du hjelp til farekartleggingen? Vi kan hjelpe deg!

Viktig med sterilt utstyr for å unngå forurensning av prøver. Her brennes filter før filtrering av vannprøve3

Bestemmelsen om farekartlegging og farehåndtering er sentral i Drikkevannsforskriften. Hensikten med farekartleggingen er å avdekke farer og finne styringstiltakene som må være på plass for å sikre trygt drikkevann. 

Erfaringsmessig er det mye kompetanse internt, men det kan være vanskelig å få satt erfaringer, kunnskap og tiltak i system. I tillegg kan det være lett å “se seg blind” i eget hus. Derfor kan det være nyttig med en uavhengig 3. part som bistår i prosessen. 

Ta gjerne kontakt!

 

Publisert: 28.06.2019