Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av miljø  ›  Analyse av støvnedfall

Analyse av støvnedfall

Vi tilbyr analyse av støvnedfall fra anlegg som produserer pukk, grus, sand og singel. Og andre virksomheter med støvproblematikk.

analyse av støvnedfall

Fylkesmannen kan pålegge bedrifter å legge fram dokumentasjon om støvnedfallet i området rundt aktiviteten. LabTjenester tilbyr bestemmelse av nedfallsstøv etter Norsk Standard NS 4852.

En støvsamler står ute i 30 dager, og leveres deretter laboratoriet for analyse. Vi tilbyr bestemmelse av mengde støv, og kan også bestemme mineralsk andel og tungmetaller.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, prøveinnelvering og tilbud: /kontaktlabtjenester/

Se krav i Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning), kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7

I Norsk Standard (NS 4852) er det bl.a. beskrevet hvordan en prøve skal tas ut, krav til utstyr, målested, eksponeringstid og transport av prøven.

NS 4852: https://www.standard.no/nettbutikk/produktkatalogen/produktpresentasjon/?ProductID=428500