Du er her:  Forside  ›  Om oss  ›  Nyheter  ›  Analyse av nedfallsstøv

Analyse av nedfallsstøv

Produksjon av pukk, grus, sand og singel kan medføre støvforurensning. Fylkesmannen kan pålegge bedrifter å legge fram dokumentasjon om støvnedfallet i området rundt aktiviteten. LabTjenester tilbyr bestemmelse av nedfallsstøv etter Norsk Standard NS 4852.

pukkverk og støv

En støvsamler står ute i 30 dager, og sendes deretter inn til analyse. Vi tilbyr bestemmelse av mengde støv, og kan også bestemme mineralsk andel og tungmetaller.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, prøveinnelvering og tilbud: /kontaktlabtjenester/

Se krav i Forurensningsforskriften (Forskrift om begrensning av forurensning), kapittel 30. Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-7#KAPITTEL_8-7

 

Publisert: 06.05.2019