Frokostmøte, Legionella påvist - hva gjør vi?

Vi får ofte spørsmål fra våre kunder om hva som skal gjøres når legionella påvises, hva betyr resultatene, hvilke tiltak skal iverksettes, er det mistanke om smitte, hvem skal varsles osv.

Delta på vårt frokostmøte for faglig påfyll og økt kompetanse om Legionella - og hva som skal gjøres når Legionella påvises.

legionella kontroll analyse Legionella

08.15
Registrering og frokost

08.45
Velkommen v/Lone Grønbech, LabTjenester AS

08.50
Prøvetaking, oppbevaring og innlevering av prøve, svartid v/Astrid Lian, Trondheim kommune Analysesenteret

09.20 Pause

09.30
Varslingsrutiner, avvikshåndtering, forebygging fremfor AdHoc, har noen blitt syke? v/Hanne Therese Skiri, Apurgo AS

10.15
Slutt, vel hjem

For dem som ønsker blir det omvisning på kjemisk laboratorium rett etter frokostmøtet.

Målgruppe

  • Driftspersonell med ansvar for dusjanlegg og andre installasjoner med vekst og spredningsmulighet for Legionella
  • Eiendomseiere og forvaltere
  • Rådgivende VVS ingeniører
  • Rådgivere innen miljørettet helsevern

Når
Torsdag 31. januar. 

Påmeldingsfrist
Tirsdag 22. januar. NB! Det er gratis å delta på dette frokostmøtet

Apurgo, Trondheim kommune Analysesenteret og LabTjenester er tilgjengelig for spørsmål etter at frokostmøtet ferdig.