Frokostmøte, farekartlegging for vannverk

Farekartlegging gjennomføres for å avdekke hvilke farer som kan hindre vannverket i å produsere nok trygt drikkevann. For hver fare som identifiseres skal det iverksettes tiltak som hindrer disse i å oppstå eller redusere sannsynligheten for det.

filtrering av vannprøver

Bestemmelsen om farekartlegging og farehåndtering er sentral i den nye drikkevannsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2017. På dette frokostmøtet skal vi se nærmere på farekartlegging, både krav i lovverket og erfaringer fra gjennomført farekartlegging.

Agenda

08.15
Registrering og frokost

08.45
Velkommen

08.50
Hvilke krav stiller drikkevannsforskriften til farekartleggingen? Analyser som skal vurderes i farekartleggingen og oppsett av prøvetakingsplan. v/Erik Wahl, Mattilsynet

09.40
Pause

09.45
Fem suksessfaktorer for god farekartlegging, erfaringer fra Trondheim kommune. v/Grete Klippenvåg Støen, Trondheim kommune, Trondheim bydrift

10.15
Slutt, vel hjem

For dem som ønsker blir det omvisning på kjemisk laboratorium rett etter frokostmøtet.

Når
Onsdag 6. februar

Målgruppe
Frokostmøtet passer for alle som er ansvarlig for trygt drikkevann, rådgivende ingeniører og alle som gjennomfører farekartlegging, både private- og offentlige vannverk. 

Påmeldingsfrist
Onsdag 30. januar NB! Det er gratis å delta på dette frokostmøtet