Hvordan ta vannprøve fra hovedvannledning/kumme/tekniske innretninger

  • Fjern dyse eller annet utstyr
  • Fjern skitt eller annet fremmedlegeme
  • Skru opp og la vannet renne for fullt fra kranen
  • Desinfiser kranen ved flambering eller annet egnet utstyr. Hvis plastrør/krane bruk for eksempel spritkluter
  • Åpne kranen halvveis og la vannet renne til det er oppnådd konstant temeratur
  • Fyll flasken nesten full med vann uten å forurense prøven