Kurs i prøvetaking av vann

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og alle vannverk må sørge for å levere helsemessig trygt drikkevann til sine abonnenter. For å kontrollere vannkvaliteten tas det prøver av vannet som analyseres ved laboratoriet. Riktig prøveuttak og behandling av prøvene er viktig for å sikre best mulig kvalitet på analysene.

På dette kurset får vi en gjennomgang av prøvetaking, prøvetakingsutstyr og oppbevaring av prøvene. Vi ser også på hva vannet analyseres på, hva analyseresultatene betyr og smitte/sykdom via drikkevannet.

Kurs i prøvetaking av vann. Smitte via drikkevann, hva skal vannet analyseres på, hvordan ta ut en prøve, hva betyr resultatene

Tema

  • Vannhygiene
  • Smitte via drikkevann og hva skyldes dette?
  • Prøvetakingsutstyr
  • Hvordan ta prøve?
  • Oppbevaring av prøve
  • Hva skal prøven analyseres på?
  • Hva betyr resultatene?

Kurset passer for

Kurset passer for alle som tar ut vannprøver, både fra private- og offentlige vannverk. Samt alle som vurderer resultater fra vannprøver.

Forelesere

  • Erik Wahl, Veterinær, Mattilsynet region Midt
  • Astrid Lian, Avdelingsleder mikrobiologisk laboratorium, Trondheim kommune Analysesenteret
  • Arne-Magnus Jensen, Avdelingsleder kjemisk laboratorium, Trondheim kommune Analysesenteret

Tidspunkt

Torsdag 24. mai

09.00: Registrering 
09.30: Kursstart
14.30: Slutt og vel hjem

Påmeldingsfrist 

8. mai

Sted 

LabTjenester AS, Landbruksvein 5 (vis a vis IKEA Leangen), Trondheim

Kursavgift 

Kr 2700,- Kursavgiften inkluderer lunsj og kursmateriell (tilsendt elektronisk etter kurset).

Påmelding Meld deg på i dag