Hvordan ta vannprøve av bekker

  • Vask hendene før prøvetaking
  • Ta av korken uten å berøre innside av flaske eller kork
  • Hold flasken ned i vannet med åppningen mot strømmen
  • Hold flasken helt under vann
  • Dersom lite vannføring og lite strøm, kan flasken føres langsomt mot strømmen mens den fylles