Hvordan ta prøver av stillestående vann - brønner, tjern el.l.

Prøver fra brønn, tjern eller annet stillestående vann tas ved å dyppe prøveflaska ned i vannet.