Hvordan ta prøver av stillestående vann - brønner, tjern eller lignende

Prøver fra brønn, tjern eller annet stillestående vann tas ved å dyppe prøveflaska ned i vannet.