Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av miljø  ›  Analyse av olje i vann

Analyse av olje i vann

Vi tilbyr akkrediterte analyser av måling av hydrokarbonfraksjoner i vann i området c10-c40. Dette dekker de fleste smøreoljer, og i tillegg kan for eksempel parafin og diesel detekteres.

analyse av olje i vann

Analyse av olje i vann etter metode NS EN ISO 9377-2. 

Prøveflasker

Vi ønsker at prøver tas ut på våre egne 1 liters glassflasker. Vi har testet våre flasker for å sikre oss at disse ikke påvirker analyseresultatene. Flaskene kan hentes på laboratoriet eller dere kan få flasker tilsendt.

Prøvetaking, oppbevaring og forsendelse

 • Sørg for at vannet er omrørt, å ta ut prøven under overflaten
 • Fyll flasken opp til innsnevringen
 • Olje legger seg raskt på overflaten etter omrøring, så det er viktig at prøveuttak skjer raskt etter omrøring
 • Oppbevar prøven kjølig, eller konserver med 1 ml konsentrert saltsyre pr liter prøve
 • Ukonserverte prøver leveres laboratoriet inne 24 timer etter prøveuttak
 • Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Analysetid/svartid

Standard svartid er svar innen 10 virkedager. Vi tilbyr også hurtigere svar ved hasteprøver/beredskap. 

Olje i vann analyse kan blandt annet brukes for å

 • Kontrollere om avløpsvann tilfredsstiller krav til utslipp
 • Kontrollere om oljeutskillere fungerer som de skal.
 • Finne kilder til forurensning/lekkasjer i naturen
 • Bestemme konsentrasjoner av hydrokarboner i avfall (vann)
 • Vurdere/bestemme type hydrokarboner.

Metodens prinsipper

Metoden for analyse av olje i vann (OIW) baseres på NS EN ISO 9377-2. 

Metoden går ut på ekstraksjon av hydrokarboner fra vannprøver over i pentan etterfulgt av bestemmelse av totalt innhold av hydrokarboner på gasskromatograf med flammeionisasjonsdetektor.

Analyseresultater oppgies i konsentrasjoner over 2 mg olje/l prøve.

Måleusikkerhet på 15 %.

Hvis det er ønskelig, kan detekterte oljetyper kommenteres på analyserapporten. Dette må bestilles ved prøveinnlevering.

Kontakt oss for analyse av olje i vann: 72 54 10 30 / post@labtjenester.no