Clostridium perfringens

Vi tilbyr akkreditert analyse av Clostridium perfringens i drikkevann og bassengvann.

Filtrering av vannprøve

For analyse av Clostridium perfringesn benyttes det membranfiltrering og anaerob dyrkning ihht. standarden European Council Directive 98/83/EC 2002, Jfr NS-EN ISO 8199-2007. 

Grenseverdi og analysetid

Det skal ikke påvises i C.perfringens i drikkevann. 

Analysetiden er 1 døgn

Prøvemengde og prøveflaske

Mengde vann vi trenger til analysen er minimum 100 ml.

Sterile prøveflasker fås på laboratoriet. Er vannet klorbehandlet skal flaskene være tilsatt natriumthiosulfat, dette for å nøytralisere evt. klorrester

Oppbevaring og transport av prøve

Prøven må oppbevarse kjølig og levers laboratoriet innen 24 timer etter prøveuttak. Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement.

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens finnes i tarminnhold fra mennesker og dyr, men kan også forekomme i jord. C.perfringens kan danne såkalte hvilesporer som kan overleve lenge i naturen. Tilstedeværelse av denne bakterien samtidig som det ikke påvises koliforme bakterier gir indikasjon på mulig forurensing av vannet av tarminnhold. Funn av C.perfringens kan også indikere tilstedeværelse av enkelte parasitter.