Clostridium perfringens

Vi tilbyr akkreditert analyse av Clostridium perfringens i drikkevann og bassengvann.

filtrering av vannprøver

For analyse av Clostridium perfringens benyttes det membranfiltrering og anaerob dyrkning i henhold til standarden European Council Directive 98/83/EC 2002, Jfr NS-EN ISO 8199-2007. 

Grenseverdi og analysetid

Det skal ikke påvises i Clostridium perfringens i drikkevann. 

Analysetiden er 1 døgn

Prøvemengde og prøveflaske

Mengde vann vi trenger til analysen er minimum 100 ml.

Sterile prøveflasker fås på mikrobiologisk avdeling. Er vannet klorbehandlet skal flaskene være tilsatt natriumtiosulfat, dette for å nøytralisere eventuelle klorrester

Oppbevaring og transport av prøve

Prøven må oppbevares kjølig og levers laboratoriet innen 24 timer etter prøveuttak. Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoreiet

Clostridium perfringens

Clostridium perfringens finnes i tarminnhold fra mennesker og dyr, men kan også forekomme i jord. Clostridium perfringens kan danne såkalte hvilesporer som kan overleve lenge i naturen. Tilstedeværelse av denne bakterien samtidig som det ikke påvises koliforme bakterier gir indikasjon på mulig forurensing av vannet av tarminnhold. Funn av Clostridium perfringens kan også indikere tilstedeværelse av enkelte parasitter.