Raskere svar på mikrobiologiske analyser - akkrediterte analyser

Analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Stafylococcus på TEMPO er nå akkreditert. De fleste analysene gir raskere svar og krever ingen verifisering.

Mikrobiologiske analyser på TEMPO

TEMPO

Tempo er et analysesystem som benytter en automatisert statistisk most probable number-metode. De ulike Tempo-analysene er automatiserte tester til kvantitative analyser av mikrobiologiske kvalitetsindikatorer i næringsmidler. Ved avlesning kvantifiseres bakterievekst i CFU/g på bakgrunn av fluorescens/ikke-fluorescens i prøven.

Denne analysemetoden kan gi et raskere svar enn tradisjonelle analysemetoder, av både kortere analysetid på enkelte analyseparametre, samt ikke behov for verifisering (tester som bekrefter at det er den etterspurte bakterien som er påvist).

Analysemetode

  • De ulike analysemetodene er godkjente av AFNOR (NF-validering ISO 16140) eller AOAC.
  • Vi tilbyr akkreditert analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus og Koagulasepositive stafylokokker på TEMPO. 

 

Parameter vi tilbyr analysert på TEMPO

Analysetid Tempo

Analysetid tradisjonelle metoder

Aerobe mikroorganismer 30 °C

24-48   timer

69-75   timer

Koliforme bakterier

22-27 timer

22-26 timer

Koagulasepositive stafylokokker

24-27   timer

44-52   timer

Enterobacteriacea

22-27 timer

22-26 timer

Bacillus cereus

22-27   timer

21-27   timer ved negativt svar, ved positivt svar +24/48 timer

E. coli

24-27 timer

22-26 timer

Melkesyrebakterier

40-48   timer

5 døgn

Mugg og gjær

72-76 timer

5 døgn

 

analyser på tempo aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakterier, Enterobacteriaceae, Bacillus cereus, Stafylococcus, melkesyrebakterier, mugg og gjær

Prøvemengde

Minimum 200 gram.

Forsendelse/levering til laboratoriet

For å unngå bakterievekst er det viktig at prøven oppbevares kjølig og leveres/sendes direkte til laboratoriet etter prøveuttak. Legg ved fryst kjøleelement i pakken for å holde temperaturen lav. Steril beholder (glass, boks, pose og lignende) til prøven og eventuell transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg per post.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon, tilbud mm

Publisert: 14.10.2016