Levering/sending av prøver til laboratoriet

SDC10358

Når vi mottar prøvene skal de registreres, forbehandles, analyseres og resultat rapporteres. For mikrobiologiske analyser og tidssensitive analyser (analyser må starte samme dag som vi får inn prøvene) må prøvene analyseres ev. forbehandles samme dag som vi får inn prøvene. Det er derfor viktig at prøvene leveres så tidlig som mulig på dagen og før kl 12.00. 

Gi bekjed til oss

Gi beskjed så tidlig som mulig at prøver skal leveres laboratoriet, beskjed gis på tlf. 72 54 10 30 eller send en e-post til post@labtjenester.no

Send gjerne deres prøvetakingsplan til post@labtjenester.no så vet vi når prøver kommer inn til laboratoriet. Eller gi beskjed etterhvert som dere planlegger å ta ut prøver.

Levering av prøver

  • Mandag-torsdag, kl 08.00-12.00. Ellers etter avtale
  • Prøver bør leveres så tidlig som mulig på dagen

Prøver pr. post

For sending av næringsmidler er det som regel best å sende prøvene i orginalemaballasje. Kjølevarer skal alltid sendes i kjølt tilstand. Frosne prøver skal sendes i frossen tilstand. prøvene pakkes i f.eks. isoporesker og legg vd fryst kjøleelement.

  • Prøvene må sendes som “bedriftspakke ekspress over natten”
  • For prøver som må hentes på Posten påløper det timepris for henting som faktureres sammen med prøvene
  • Prøver må sendes mandag, tirsdag eller onsdag for å sikre å prøvene er på laboratoriet i løpet av torsdag eller fredag
  • Ikke send prøver dagen før offentlige høytidsdager. Vi har stengt offentlige høytidsdager, lørdag og søndag

Ubetjent prøvemottak

Utenom åpningstid kan prøver leveres vårt ubetjente prøvemottak.

Prøveemballasje 

Prøveflasker, prøvetakingsutstyr og transportemballasje kan bestilles hos oss i forkant av prøvetakingen. Det er viktig at riktig emabllasje blir benyttet slik at ikke prøvene forringes eller forurensen før analyse. 

Logistikk

Vi kan sende ut prøvetakingsutstyr etter bestilling eller faste utsendinger. Sammen med prøvetakingsutstyr legger vi bestillingsskjema, kjøleelement og ferdig frankert returlapp. Dere tar ut prøver og returnerer prøvene i samme emballasje.