Hvordan ta vannprøve fra kran?

Prøve til mikrobiologisk analyse

  • Fjern ting som er festet til kranen, som for eksempel sil, slange eller filter.
  • Brenn av kranmunningen med propanflammer, lighter eller lignende.

  • La vannet renne minst 3 minutter med jevnt trykk (for å sikre at vann som står i stikkledningen tappes ut).

  • For mikrobiologisk undersøkelse er det viktig at en ikke berører flasken innvendig eller i korken.

  • Hold tuten på flasken inn i vannstrømmen til flasken er nesten full (stopp der flasken blir smalere), skru på korka.

 

Prøve til kjemisk analyse

  • Flaksen skylles/fylles opp minst tre ganger før prøven tas.

Beskrivelse av prøvetaking; slik tar du ut en drikkevannsprøve