Oppbevaring og levering av prøve

Prøven må behandles slik at ingen uønskede forandringer skjer under lagring og transport.

Oppbevar prøven kjølig, gjerne i kjøleskap, termobag, isoporkass eller lignende. Legg fryst kjøleelemnt sammen med prøven.

Tidspunkt for prøveinnlevering