Oppbevaring og levering av prøve

Prøven må behandles slik at ingen uønskede forandringer skjer under lagring og transport.

Oppbevar prøven kjølig, gjerne i kjøleskap, termobag, isoporkass eller lignende. Legg fryst kjøleelemnt sammen med prøven.

Prøven leveres samme dag som prøveuttak eller sendes per post (ekspress over natten).

Prøvene sendes ”ekspress over natten” eller leveres direkte til underleverandør. Vår underleverandør er Trondheim kommune Analysesenteret, Landbruksveien 5, 7047 Trondheim.

Våre åpningstider er mandag - fredag, kl 08.00-15.30