Hvordan ta næringsmiddelprøve?

Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyret (kniv, skjærfjøl o.l.) og prøvetakingsbeholdere (poser, glass o.l.) må ikke på noen måte forurense prøven eller bidre til at prøvens egenskaper endres.

Ved prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse skal i tillegg prøvetakingsutstyret og prøvetakingsbeholdere være sterile.

Det er viktig at prøven merkes godt, spesielt hvis det sendes inn flere prøver samtidig.

Prøvemengde

Nødvendig prøvemengde vil variere med prøvetype og antall parametre. For de aller fleste næringsmidler er det tilstrekkelig med 200 gram prøve. Skal prøven anaøyseres både på kjemiske- og mikrobiologiske parametre er det best med 200 gram til hver av disse.