Hvordan ta næringsmiddelprøve?

Prøvetakingsutstyr

Prøvetakingsutstyret (kniv, skjærfjøl og lignende) og prøvetakingsbeholdere (poser, glass og lignende) må ikke på noen måte forurense prøven eller bidre til at prøvens egenskaper endres.

Ved prøvetaking for mikrobiologisk undersøkelse skal i tillegg prøvetakingsutstyret og prøvetakingsbeholdere være sterile.

Det er viktig at prøven merkes godt, spesielt hvis det sendes inn flere prøver samtidig.

Prøvemengde

Nødvendig prøvemengde vil variere med prøvetype og antall parameter. For de aller fleste næringsmidler er det tilstrekkelig med 200 gram prøve. Skal prøven anaøyseres både på kjemiske- og mikrobiologiske parameter er det best med 200 gram til hver av disse.