Clostridium perfringens

Vi tilbyr akkreditert analyse av Clostridium perfringens i varmebehandlede næringsmidler.

Analysesenteret 20140902 24

Laboratoriet bruker en platespredingsmetode, anaerob dyrking i henhold til standarden NMKL 95 (2009 5. utgave).

Prøvemengde og oppbevaring av prøve

Minimum 100 gram prøve. 

Prøver has i steril beholder (glass, boks, pose eller lignende) eller lever ferdig emballert vare. Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr post.

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig fra prøveuttak til levering laboratoriet. Prøven kan også fryses etter prøveuttak. 

Levering/sending av prøve til laboratoriet

Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement. Levering/sending av prøver til laboratoriet

Clostridium perfringes

Clostridium perfringens kalles også ofte Clostridium welchii. Flere typer av bakterien er beskrevet avhengig av hvilke toksiner som produseres. Av disse er tre typer humanpatogene (type A, C og D).

  • Type A gir en forholdsvis mild matforgiftning som varer en til to dager og er den typen som forekommer vanligst i Norge og resten av verden.
  • Type C gir en svært sjelden og alvorlig matforgiftning. Siden 1960-tallet har man nesten ikke registrert denne typen i Europa.
  • Type D kan forårsake gassgangren ved forurensning av sår.

Smitteoverføring skjer vanligvis gjennom storhusholdning ved langsom nedkjøling eller utilstrekkelig oppvarming av store mengder mat. Bakterien finnes normalt i tarmflora hos mennesker og dyr, og sporene finnes utbredt i naturen. . Bakterien ble identifisert i 1892 og ble anerkjent som årsak til matforgiftning i 1945.

Følgende brudd på elementære kjøkkenhygieneprinsipper kan bidra til oppformering av bakterien:

  • varmeholdning ved for lav temperatur (<60°C)
  • utilstrekkelig eller for langsom nedkjøling
  • oppbevaring ved romtemperatur
  • utilstrekkelig oppvarming av matrester.

Ved mistanke om matforgiftning analyserer vi for Clostridium perfringens på grunn av dette er en tarmbakterie som ikke skal forekomme i mat.