Du er her:  Forside  ›  Våre analyser  ›  Analyse av næringsmidler og mat  ›  Campylobacter

Campylobacter

Vi tilbyr akkreditert kvalitativ analyse av termotolerante Campylobacter i næringsmidler og drikkevann i henhold til NMKL 119.

Campylobacter den vanligste årsaken til matforgiftning i norge

Prøvemengde

Varierer etter type produkt, men generelt

  • 200 gram for fast stoff
  • 1000 ml for væsker

Prøveemballasje/prøvebeholder

Prøver has i steril beholder (glass, boks, pose o.l.) eller lever ferdig emballert vare. Steril beholder til prøven og transportemballasje kan hentes på laboratoriet, eller vi kan sende til deg pr post.

Oppbevaring og forsendelse av prøve                               

Campylobacter er følsomme for miljømessige påvirkninger som f. eks uttørking, atmosfærisk luft, frysing og sollys. Det er da viktig at prøvene oppbevares kjølig (1- 5 °C) og beskyttet mot uttørring og lys inntil analysetidspunktet.

For å unngå bakterievekst, er det viktig at prøver oppbevares kjølig fra prøveuttak til levering laboratoriet. Prøver transporteres/sendes i kjølebag/isoporkasse, husk å legge ved fryst kjøleelement.

Levering/sending av prøver 

Beskrivelse av analysemetode

Ved kvalitativ analyse oppformeres 25 gram prøve i 225 ml Boltonbuljong. Prøven skal inkuberes i mikroaerofil atmosfære ved 41,5 °C i 48 timer. Senere strykes prøven ut på fast selektivt substrat som inkuberes mikroaerofilt på 41,5 °C i 48 timer.

Campylobacter

Bakterier som hører til i slekter Campylobacter kan forårsake sykdom hos mennesker. Spesielt Campylobacter jejuni er beskrevet som en vanlig årsak til mage- tarminfeksjon. Campylobacter finnes naturlig i fordøyelseskanalen hos pattedyr og fugler. Campylobacter overføres til mennesker blant annet via kontaminerte næringsmidler og ubehandlet overflatevann.