LabTjenester AS

Analyse av næringsmidler, vann, miljø og inneklima

LabTjenester AS

LabTjenester tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Vi tilbyr også kurs og frokostmøter innen HACCP, ISO 14001, ISO 22000, hygienekurs, mikrobiologi, allergener, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Aktuelt

VIDAS2

Listeria belastningsstudie

Listeria belastningsstudie er et holdbarhetsstudie der man angir vekstpotensiale til Li...

les mer

Mikrobiologiske analyser på TEMPO

Raskere svar på mikrobiologiske analyser

Vi tilbyr nå analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakte...

les mer

Det hender med hender! God håndhygiene er viktig for produksjon av trygg mat

Hygienekurs for mattrygghet!

Kurset som gir deg kunnskap om mikrobiologi og hygiene som du kan benytte i din jobb.

les mer