Analysetjenester fra LabTjenester

Analyse av næringsmidler, vann, miljø og inneklima

Analysetjenester fra LabTjenester

LabTjenester tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Vi tilbyr også kurs og frokostmøter innen HACCP, ISO 14001, ISO 22000, hygienekurs, mikrobiologi, allergener, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Aktuelt

VIDAS2

Listeria belastningsstudie

Listeria belastningsstudie er et holdbarhetsstudie der man angir vekstpotensiale til Li...

les mer

Mikrobiologiske analyser på TEMPO

Raskere svar på mikrobiologiske analyser

Vi tilbyr nå analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakte...

les mer

legionella kontroll analyse Legionella

Analyse av Legionella

LabTjenester tilbyr analyse av legionella. Vi tilbyr to metoder for analyse av legionel...

les mer