LabTjenester

Analyse av næringsmidler, vann, miljø og inneklima

LabTjenester

LabTjenester tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Vi tilbyr også kurs og frokostmøter innen HACCP, ISO 14001, ISO 22000, hygienekurs, mikrobiologi, allergener, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Aktuelt

Mikrobiologiske analyser på TEMPO

Raskere svar på mikrobiologiske analyser - akkrediterte analyser

Analyse av aerobe mikroorganismer 30 °C, Escherichia coli, koliforme bakterier, Enterob...

les mer

VIDAS2

Listeria belastningsstudie

Listeria belastningsstudie er et holdbarhetsstudie der man angir vekstpotensiale til Li...

les mer

bygningsavfall pah pcb tungmetaller prøve prøvetaking

Frokostmøte, miljøkartlegging

Ved riving eller rehabilitering av bygg og konstruksjoner oppstår det avfall som kan in...

les mer