LabTjenester tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima. Vi tilbyr kurs og møter innen HACCP, ISO 22000, hygiene, mikrobiologi, farekartlegging, trygg mat, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Reagensrør med forkjellige farger på løsninger

Bestillingsskjema

Et bestillingsskjema leveres sammen med prøvene

les mer

kundeportal

Kundeportal

Logg inn og sjekk dine analyseresultater!

les mer

Bilde av bygget som LabTjenester holder til

Kontakt oss

Telefon 72 54 10 30 / post@labtjenester.no

les mer

analyse av tungmetaller i prøver av avløpsvann

Analyse av avløpsvann fra betongvirksomheter

Vi tilbyr analyse av avløpsvann fra produsenter av fabrikkbetong og betongelementer.

les mer