LabTjenester AS

Analyse av næringsmidler, vann, miljø og inneklima

LabTjenester AS

LabTjenester tilbyr et bredt spekter av kjemiske- og mikrobiologiske analyser av næringsmidler, vann, miljø og inneklima.

Vi tilbyr også kurs og frokostmøter innen HACCP, ISO 14001, ISO 22000, hygienekurs, mikrobiologi, allergener, prøvetaking, Legionella, inneklima mm.

Aktuelt

mikroskopiering analysesenteret akkreditert laboratorium mikrobiologi

Antibiotikaresistente E. coli

Vi tilbyr analyse av antibiotika resistente E. coli (Presumptiv ESBL/AmpC-produserende ...

les mer

Det hender med hender! God håndhygiene er viktig for produksjon av trygg mat

Hygienekurs for mattrygghet!

Hygienekurs hvor du lærer om mattrygghet! Kurs som gir deg kunnskap om mikrobiologi og ...

les mer

PIC_0267

Frokostmøte, produktutvikling

Produktutvikling er en prosess som bidrar til å utvikle nye produkter eller forbedre ek...

les mer